عمل خراسان دستگیری خراسان رضوی اخبار حوادث

عمل: خراسان دستگیری خراسان رضوی اخبار حوادث

آقای نجفی! یادت است تئوريسين فرهنگى احمدى نژاد بوديد و با كمال بيشرمى ما را تحقير ميكرديد؟

شب گذشته احمد نجفی با حضور عکاسان و خبرنگاران درِ ساختمان شماره ۲ منزل سینما را که محل استقرار شورای صنفی نمایش بود، با گِل پوشاند و به اصطلاح خودش ..

ادامه مطلب